Hosszú évekig messzi tájakról ábrándoztam. Mára már elfogadtam Simone Weil gondolatát: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk."A Börzsöny lábánál bújik meg kis palóc falum.Itt van az én Provence-om. Palócprovence...

2012. 12. 21.

A tömjén


A tömjénnek, a tömjénfa megkeményedett gyantájának, évezredek óta kiemelt helye van mind a keleti, mind a nyugati vallásokban, ezért az ókorban a ritka fehér gyanta az aranynál is értékesebb volt.


A vallási szertartások mellett használták temetkezési rítusokhoz, balzsamozáshoz, a gonosz erők és a démonok távoltartásához. A lepra, tüdővész, reuma és bőrbajok ellenszerének tartották, de alkalmazták illatosításra, tartósításra vagy a maláriaszúnyogok elriasztására is.


Mindannyian ismerjük a bibliai történetet, a Napkeleti Bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek az újszülött Jézusnak ajándékba. A Biblia így ír erről: „Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadott fényességhez. A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebiából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.” (Ésaiás próféta könyve: 60/2,3,6)

A Zsoltárok könyvében (72/10.) már lényegre törőbben fogalmaz: „Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé.” A tömjénúton történő karavánkereskedelem biztosításához szükség volt Júdea (és új királya) támogatására, ami természetesen nem ingyen történt (már Sába királynője is ezért látogatta meg gazdag ajándékaival Salamont).

Az ókorban a mai Jemen területén lévő ősi királyság, Hadhramauth, az ománi Dhofar és a szomáliai Sokatra sziget területén volt őshonos a legértékesebb tömjént adó Boswelia sacra, aminek gyantáját titokban gyűjtötték.


Mára már szinte teljesen kipusztult, helyette - a főként Indiában és Észak-Afrikában elő - más Boswellia fajok (B. papyrifera, B. carterii, B. thurifera, B. frereana B. serrata) biztosítják a szükségletet.

Nincsenek megjegyzések: